Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON MỸ THẮNG

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Trần Thị Chín – Chức vụ: Phó hiệu Trưởng phụ trách chung

Địa chỉ mail: truongmamnonmythang@yahoo.com